Aspekty prawne - Inwestycje hotelowe, wyposażenie gastronomii, meble hotelowe

Przejdź do treści

Menu główne:


Aspekt prawny działalności gastronomicznej.

Działalność gastronomiczna, tak jak każda inna działalność gospodarcza, musi przebiegać zgodnie z prawem, a więc być legalna. Zanim uruchomimy restaurację, kawiarnię lub bar, musimy załatwić szereg formalności. Problem polega na tym, że prawo jest skomplikowane i zawiłe. To powoduje, że wiedza poszczególnych urzędników nie jest taka sama. Innymi słowy, chcąc uruchomić lokal gastronomiczny w danym miejscu jesteśmy zależni od wiedzy i decyzji określonych osób. Zdarza się tak, że przy uruchamianiu lokali gastronomicznych w różnych miejscach, ilość wymaganych dokumentów, zezwoleń, zaświadczeń i zgód jest różna. Sprawę komplikuje fakt, że przepisy związane z działalnością gastronomiczną często ulegają zmianom.

Zanim otworzymy lokal gastronomiczny.
Jeśli otwieramy go od podstaw, to znaczy zaczynamy od jego budowy, nasze działania rozpoczyna projekt, jego akceptacja, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych. Gdy obiekt jest już gotowy, musi nastąpić jego odbiór przez osoby uprawnione do tego typu czynności. Na koniec, urząd gminy i sanepid muszą wystawić zezwolenia wieńczące ten etap przygotowań lokalu.
Aby uruchomić zakład gastronomiczny, trzeba zarejestrować działalność gospodarczą. W tym celu w urzędzie gminy należy złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Nową firmę trzeba też zarejestrować w urzędzie skarbowym. W tym celu składa się zgłoszenie ewidencyjne. Urząd nadaje firmie numer identyfikacji podatkowej. Składający zgłoszenie musi określić formę płacenia podatków i sposób ewidencji podatkowej. Tuż przed otwarciem lokalu, w urzędzie skarbowym składa się zgłoszenie rejestracyjne.

Teraz kolej na małe zakupy. Właściciel nowej restauracji, baru czy kawiarni musi nabyć kasę fiskalną i wyrobić pieczątkę firmową. Pieczątka ta jest niezbędna w następnym kroku, jakim jest otwarcie firmowego konta w banku. Po otwarciu lokalu, właściciel ma siedem dni na to, by w zakładzie ubezpieczeń społecznych zgłosić siebie i zatrudnione osoby. Zanim pracownicy przystąpią do pracy, muszą przejść odpowiednie badania. Wykonywaniem ich zajmują się lekarze medycyny pracy. Personel gastronomii musi być przebadany pod względem ogólnym, a w szczególności nosicielstwa drobnoustrojów zagrażających higienie i bezpieczeństwie żywności. Pracownicy gastronomii muszą mieć aktualne badania i książeczki zdrowia. Każdy pracownik musi zostać zgłoszony do Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca ma na to 30 dni od ich zatrudnienia.
Nieco inaczej wygląda sprawa otwarcia lokalu gastronomicznego, w budynku kupionym lub wynajętym. Aby mieć pewność, że otrzyma się wszystkie konieczne zezwolenia i zgody, trzeba upewnić się, że dany budynek nadaje się do tego typu działalności. Budynek taki musi być użytkowany w całości. Lokal musi być przeznaczony na świadczenie w nim usług. Wynajmując lokal w budynku mieszkalnym, musimy otrzymać zgodę wystawioną przez osobę zarządzającą budynkiem. Ważnymi cechami lokalu jest wysokość pomieszczeń, dostęp światła, i zagłębienie pomieszczeń. Bardzo ważny jest stan wentylacji w budynku. Należy go dobrze sprawdzić, bo ewentualne poprawki są bardzo kosztowne.

Projekt lokalu gastronomicznego. Na tym etapie przygotowuje się projekt nowego lokalu lub adaptacji lokalu kupowanego lub wynajmowanego. Całość składa się z projektu budowlanego, projektu instalacji elektrycznej, gazowej, wodno kanalizacyjnej; projektu technologicznego oraz wentylacji. Jeśli lokal ma być nowy, do dokumentów trzeba dołączyć plan lokalizacji.
Do uzyskania od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o warunkach zabudowy- pozwolenia na budowę lub adaptację lokalu, potrzebne są opinie o projekcie wystawione przez straż pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, i sanepid.
Jeśli adaptacja lokalu nie obejmuje przebudowy wentylacji mechanicznej – wystarczy opinia projektu wystawiona przez rzeczoznawcę spraw sanitarno-epidemiologicznych bądź inspektora sanitarnego na danym terenie.
Rozpoczęcie prac budowlanych lub adaptacyjnych lokalu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pozwolenie to otrzymuje się z kolei po dostarczeniu do urzędu gminy lub starostwa, kompletnej dokumentacji projektu.

Odbiór lokalu gastronomicznego. Lokal gastronomiczny nie może zacząć działać dopóki odpowiednie służby nie dokonają jego odbioru i nie poświadczą tego stosownymi dokumentami. Do obowiązków właściciela należy powiadomienie odpowiednich służb o tym, że prace remontowo budowlane lub remontowe zostały zakończone. Służby te, to gminny lub dzielnicowy nadzór budowlany, Państwowa Inspekcja Pracy i straż pożarna.
Odbioru budowlanego lokalu dokonują inspektorzy gminnego lub dzielnicowego nadzoru budowlanego. Przyjeżdżają na miejsce i przeprowadzają dokładną wizję lokalną. Odbiór lokalu może odbyć się także na zasadzie dokładnego zapoznania się z dokumentacją. Zdarza się, że przy odbiorze lokalu wymaga się zgody na jego działalność Wydziału Ochrony Środowiska.
Pozwolenia sanepidu wymaga się w przypadku lokali, wobec których nie były wcześniej wystawiane lub gdy w lokalu dokonano jakichkolwiek zmian wnętrza lub procesu technologicznego. Odbiór lokalu przez sanepid musi być wykonany jeszcze przed jego otwarciem. W tym celu właściciel musi złożyć w sanepidzie odpowiedni wniosek.

Zezwolenia końcowe. Do zezwoleń tych należy zezwolenie na użytkowanie lokalu wydawane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po odebraniu lokalu przez wszystkie właściwe służby. Zezwoleniem końcowym jest również oświadczenie sanepidu, stwierdzające, że dany lokal zapewnia bezpieczeństwo i higienę przygotowywania i serwowania jedzenia.

Więcej informacji na temat wyposażenia restauracji znajdziesz w serwisie Zwiadowca.pl - Wyposażenie hoteli

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego